Reformer

Ekim 29, 2018 gulumseruyar Genel 0 comments
Google üzerinde Academy Pilates Çanakkale A.P.Ç: https://goo.gl/posts/wVKTZ Read More
Plantar fascia stretch, trapaze tableYaşlılarda yürüme hızı azalır, adım uzunluğu kısalır ve adım genişliği artar.Ayağını kaldırmadan sürükleyerek yürüdüklerini Gözlemleriz.Ayak tabanı uzun aksı boyunca destek yapısı olan plantar fasya kalkaneus medial tuberkülünden başlayarakmetatars kemiklerin başlarına uzanan çok katlı kalın bir fibröz dokudur.Bu Dokunun Plantar fasiit oluşumuile ilgili kabul gören en yaygın görüş,plantar fasyanın özellikle kalkaneal yapışma yerinde tekrarlayan mikrotravmalar’dır.Düzenli olarak Uygulanacak Egzersizler sayesinde bizi Taşıyan Ayaklarımızın Sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. Read More